หลักสูตรอบรมบริษัทรับจัดการธุรกิจไมซ์อย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1

หลักสูตรอบรมบริษัทรับจัดการธุรกิจไมซ์อย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1 
Professional Destination Management Company (DMC)

 

วันที่ 2 – 4 มีนาคม พ.ศ. 2559

Shangri-la Hotel, Chiang Mai
โรงแรมแชงกรี-ลา จ.เชียงใหม่

Shangri-la Chiang Mai - logo large

Shangri-la Chiang Mai - banner

  

 

เนื้อหาการอบรม

การอบรมครั้งนี้ได้ใช้เนื้อหาหลักสูตรจาก “คู่มืออบรมบริษัทรับจัดการธุรกิจไมซ์ในประเทศ” ที่พัฒนาโดย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

Screen Shot 2559-02-04 at 6.08.17 PM

กำหนดการอบรม

  

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ คุณดาว
โทรศัพท์  096-4704955 หรือ 061-2911477
อีเมล์ dmc.chiangmai@gmail.com

Download