Skip to content

Day: June 11, 2018

รุกตั้งทีมการตลาดไมซ์ เชียงใหม่ ยกระดับสู่เมืองแห่งไมซ์ระดับโลก

มช. จับมือ สมาคมโรงแรมภาคเหนือ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่และ สมาคมไมซ์และออร์แกไนซ์เซอร์ภาคเหนือ จัดตั้ง ทีมงานการตลาดไมซ์จังหวัดเชียงใหม่ (Chiang MICE Marketing & Sales Forces วันนี้ (11 มิถุนายน 2561) เวลา 13:30 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ เชียงใหม่ (CMECC) ได้มีการประชุมร่วมระหว่าง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านไมค์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang MICE) ได้ประชุมหารือร่วมกับภาคเอกชนด้านไมซ์ในจังหวัดเชียงใหม่ได้แก่ สมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ… Read more รุกตั้งทีมการตลาดไมซ์ เชียงใหม่ ยกระดับสู่เมืองแห่งไมซ์ระดับโลก