รุกตั้งทีมการตลาดไมซ์ เชียงใหม่ ยกระดับสู่เมืองแห่งไมซ์ระดับโลก

มช. จับมือ สมาคมโรงแรมภาคเหนือ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่และ สมาคมไมซ์และออร์แกไนซ์เซอร์ภาคเหนือ จัดตั้ง ทีมงานการตลาดไมซ์จังหวัดเชียงใหม่ (Chiang MICE Marketing & Sales Forces

วันนี้ (11 มิถุนายน 2561) เวลา 13:30 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ เชียงใหม่ (CMECC) ได้มีการประชุมร่วมระหว่าง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านไมค์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang MICE) ได้ประชุมหารือร่วมกับภาคเอกชนด้านไมซ์ในจังหวัดเชียงใหม่ได้แก่ สมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ (THA) โดย คุณละเอียด บุ้งศรีทอง นายกสมาคม สมาคมนักธุรกิจไมซ์และออร์แกไนซ์เซอร์ภาคเหนือ (MOUN) โดย คุณโองการ ไชยโองการ นายกสมาคม เพื่อจัดตั้ง คณะอนุกรรมการการตลาดไมซ์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดำเนินการพัฒนาบุคคลากรทางการตลาดและ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่เพื่อดึงงานไมซ์ระดับชาติ และนานาชาติ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ การค้าการลุงทุนกว่าพันล้านบาท

โดยคณะอนุกรรมการฯ นี้จะมีบทบาทสำคัญในการวางแผนการตลาดไมซ์เชิงรุกให้จังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรองรับ 5 งานไมซ์ ในปีนี้ได้แก่ Thailand Domestic MICE Mart (TDMM2018), Chiang MICE Expo (CMX2018) ระหว่าง 14-16 สิงหาคม 2561 IT&CMAsia 2018, Lanna MICE Mart และ TICA Destination Update (TDU) ระหว่าง 18-30 กันยายน 2561

การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ในครั้งนี้ จะเป็นการยกระดับเชียงใหม่สู่ International MICE Destination ตามแผนพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ มช. ได้ร่วมผลักดันกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) และ จังหวัดเชียงใหม่ โดย ผู้ว่าราชการจังหวัด นายปวิน ชำนิประศาสน์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.