เชียงใหม่ ยกระดับบุคลากรไมซ์ด้านการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล(Incentive travels) ระดับโลก มาตรฐาน CIS

วันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 ผู้เชี่ยวชาญไมซ์ ด้านการจัดการการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (Incentive travels) จากภาคเอกชน และ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านไมซ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 9 ท่าน เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Certified Incentive Specialist (CIS) ณ รร. Anantara Riverside กทม. และ สอบผ่านมาตรฐานได้รับการรับรองจาก Society for Incentive Travel Excellence (SITE) จากสหรัฐอเมริกา ทั้งหมด 9 ท่าน

หลักสูตรดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

โดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 9 ท่านจากเชียงใหม่จะได้ทำงานร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และ สมาคมส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ (TICA) ในการพัฒนาหลักสูตรระดับชาติ (National Course) ต่อไป

ขณะนี้ประเทศไทยมีผู้ที่ได้รับการรับรอง CIS ทั้งหมด 68 ท่าน หากไม่นับ กทม. แล้ว เชียงใหม่ถือเป็นจังหวัดที่มี CIS มากที่สุดในประเทศไทย ถือเป็นก้าวสำคัญสู่การพัฒนาวงการไมซ์ของเชียงใหม่

รายนามผู้เชี่ยวชาญด้านไมซ์จากจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน CIS ได้แก่

  1. ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์
  2. นายวรพงษ์ หมู่ชาวใต้
  3. นางกรกช ขโนงนุช
  4. นายสิทธิพงศ์ วงษ์สมบูรณ์
  5. นางสาววิญพร ชิดนายี
  6. นางสาวจิราวรรณ ไชยกอ
  7. นางสาวเบญจนพ บุรณศิริ
  8. นางสาวการวรัญ สมทานี
  9. นางสาวคณิศรา จริยากรกุล

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.